helande drama

Helande drama och utveckling

Helande Drama bygger på dramaterapins grunder. Vi arbetar utifrån metoder som är både pedagogiska och terapeutiska. Syftet är personlighetsutveckling och inte att visa upp någon teater för en publik.

Lägg till Lev livet nu som startsida